Menu

Schoolworkshop THEATER

Korte inhoud:

Duik in de verkleedkoffer van onze docenten en vind de rol die bij jouw kledingstuk past.
Tijdens deze workshop kiezen we kleren uit onze magische koffer. Handtassen, hakschoenen, fleurige rokjes en te gekke bloesjes: voor elk wat wils! Zoeken jullie mee uit wie in die kleren past? Benieuwd wat die verschillende kledingstukken tegen elkaar te zeggen hebben en geef toe: wie stopt zich niet graag in een andere outfit om eens helemaal uit de bol te gaan?


Doelgroep:

Deze workshop is geschikt voor zowel de lagere als de middelbare school. Onze docenten houden bij hun werkwijze rekening met de leeftijd van de deelnemers.


Doelstellingen:


Katholiek onderwijs:

 • MUgr1: De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het esthetische
 • MUgr2: Durven fantaseren en  verbeelden
 • MUge2: De muzische  bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
  • Samenspel (interactie, aandacht geven, acceptatie, generositeit)
  • Ruimte (ruimtebewustzijn, ruimtesuggestie, ruimteverdeling, open spelen, mise-en-scène)
  • Tijd (verbeelde tijd, timing)
  • Structuur (spelinhoud verzinnen, verhaalopbouw, spanning en sfeer)
  • Handeling en taal (mimisch uitbeelden)
  • Drama > Rol (inleving, transformatie, rolvastheid, oogcontact, présence en focus)
 • MUva1: Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen
 • MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
  • Drama > Non-verbaal drama, verbaal drama, drama met materialen, dramaspel
 • IVzv1: Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen
 • IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren
 • IVoc2:Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
 • IVoz1: Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en volhardend vorm en inhoud geven
 • IVoz2: Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen
 • IKid2: Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen
 • IKvk1: Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven
 • IKvk4: Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan
 • SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel
 • SEiv2: De eigenheid en grenzen van anderen respecteren
   

GO!

 • 3. MUZISCHE VORMING - DRAMA
  • 3.1° De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele activiteiten.
  • 3.2 De leerlingen kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
  • 3.5 De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën ... uiten in spel.
  • 3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-verbale spelvormen improviseren.
  • 3.7° De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving.
 • 6. MUZISCHE VORMING - ATTITUDES
  • 6.1° De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
  • 6.3° De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.
  • 6.4° De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.
  • 6.5° De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.
 • LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN
  • 1. Sociale vaardigheiden - Domein relatiewijzen
   • 1. Relatiewijzen
    • 1.1 De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.
    • 1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
    • 1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
    • 1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
    • 1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
    • 1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
    • 1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
    • 1.8 De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.
    • 1.9 De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.
  • 2. Sociale vaardigheden - Domein gespreksconventies
   • 2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.
  • 3. Sociale vaardigheden - Domein samenwerking
   • 3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
Schoolworkshop THEATER
Schoolworkshop THEATER

Volg People on Stage

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg ons op sociale media.

© People On Stage 2024 - Disclaimer - Verzekering - Algemene voorwaarden