Menu

Deelnemersverzekering

Verzekeringsmakelaar

Sinds 1 januari 2018 lopen alle verzekeringspolissen van vzw People On Stage in samenwerking met het Gheels Verzekeringshuys.

Gheels Verzekeringshuys
Kollegestraat 94 – 2440 GEEL
014/73.34.52
info@gheelsverzekeringshuys.be
FSMA nr.: 111982 A

Verzekeringspolissen

Voor alle activiteiten waarbij People On Stage de verzekeringsverantwoordelijkheid draagt, kan je beroep doen op volgende polissen:

Burgerlijk aansprakelijkheid

 • Verzekeringsmaatschappij: Vivium
 • Naam: Burgerlijke aansprakelijkheid verenigingen
 • Polisnummer: 32.011.0851
 • Verzekerde bedragen:
  • Vermengde schade: 1.500.000,00 EUR
   (franchise stoffelijke schade van 200,00 EUR)
  • Rechtsbijstand: 25000,00 EUR

Lichamelijke ongevallen

 • Verzekeringsmaatschappij: Vivium
 • Naam: Collectieve verzekering ongevallen
 • Polisnummer: 34.000.3340
 • Verzekerde bedragen:
  • Behandelingskosten: 1250,00 EUR
   (franchise van 25,00 EUR)

Voorwerp van de verzekering

Muziekvereniging, koor, theater, zang en dans, jeugdwerking (theater en dans), culturele uitstappen in het kader van de vereniging (o.a. naar een optreden gaan, uitstap naar theater). De deelnemers aan een eetfeest of bezoekers bij een optreden zijn niet verzekerd.

Tot het verzekerde risico behoren ook alle nevenactiviteiten die verband houden met de verzekerde hoofdactiviteit.

Worden beschouwd als nevenactiviteiten:

 • Vergaderingen, trainingen, wedstrijden en repetities georganiseerd door de verzekeringnemer
 • Het onderhoud, de kleine herstellingen en de schoonmaak van de gebouwen en installaties gebruikt voor de verzekerde activiteiten
 • De montage en demontage van het materieel
 • De deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen, de organisatie van commerciële, sociale of culturele manifestaties
 • Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter ondersteuning van de verzekerde activiteit
 • De bereiding en verdeling van maaltijden.

Meer info

Het secretariaat wordt bemand door vrijwilligers. Hierdoor zijn we gemakkelijker dan overdag, bereikbaar in de vroege avond, op zaterdagvoormiddag of tijdens de schoolvakanties.

Bij afwezigheid, spreek een boodschap in en we bellen je zo snel mogelijk terug.